سازمان‌های حاضر در شورای علمی

نوشته شده توسط Super User on . Posted in Uncategorised

 

  سازمان‌های حاضر در شورای علمی:

v             وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (معاونت سلامت/ دفتر بهبود تغذیه جامعه)

v             وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (مرکز تحقیقات تغذیه و علوم غذایی)

v             انجمن علوم و صنایع غذایی ایران

v             انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

v             دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (دانشکده تغذیه)

v             وزارت صنعت، معدن و تجارت (دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی)

v             وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی)

v             دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (انجمن مدیریت سلامت ایران)

v             دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد (مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی)

v             دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد (مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا)

زمان سنج