اهداف عملیاتی

نوشته شده توسط Super User on . Posted in Uncategorised

 

  اهداف عملیاتی:

v        تشکیل کمیته نوآوری در سلامت غذا در راستای به روز رسانی دانش تولید و عرضه محصولات و خدمات غذایی سلامت؛ 

v        پیاده سازی شاخص‌های سلامت غذا در گروه هدف رستوران (به صورت داوطلبانه) از طریق فراخوان عمومی   

v        معرفی جدیدترین دست آورد‌های محصولات صنایع کشاورزی و دسته بندی محصولات در دو دسته

v        معرفی جدیدترین دست آورد‌های محصولات سلامت غذایی و دسته بندی محصولات در دو دسته

v        اطلاع رسانی گسترده از طریق فضاهای رسانه‌ای و مجازی در راستای فرهنگ سازی سلامت تغذیه و بهره برداری شهروندان و سازمان‌ها از دستاورد‌های جشنواره

v        پایه گذاری زنجیره سلامت غذایی متشکل از گروه‌های حاضر در جشنواره سلامت غذا، در جهت دسترسی بخش‌های مختلف به خدمات یکدیگر

v        تشکیل دبیرخانه و کمپین دائمی سلامت غذا، در مسیر پایش هم راستایی اهداف و برنامه‌ها با چشم انداز جشنواره

زمان سنج