• Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
  •  "
  • صنایع کشاورزی تولید کننده مواد اولیه  "  
  • "
  •  صنایع غذایی و صنایع وابسته"
  •  "
  • "رستوران‌های متعهد به سلامت و استارت آپ‌های توزیع غذا
  • شهروندان و ارگان‌های دولتی، صنعتی و تجاری "
 •  
   
        جناب آقای محمد حامد حسام زاده :
  رییس گروه صنایع آشامیدنی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 • Demo Image
     
   
  سرکارخانم دکتر پریسا ترابی

  دفتر بهبود تغذیه جامعه؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 • Demo Image

   

  جناب اقای دکتر حامد پورآرام:

  دکترای تخصصی علوم تغذیه و دانشیار؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • Demo Image

   

   جناب آقای مهندس محمدرضا شافعی نیا:

  دبیر انجمن و عضو شورای راهبردی وزارت جهاد  کشاورزی

 •  
  جناب آقای دکتر محمد حسین عزیزی:
  ریاست انجمن و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 •  

   
   سرکار خانم دکتر اسفرجانی:
  دکترای تخصصی علوم تغذیه؛ انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور
 •  
  جناب آقای بهادر حاجی محمدی:
  سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا
 •  
   
  سرکار خانم دکتر آزاده نجارزاده:
  سرپرست مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 •   جناب آقای دکتر سیاوش باباجعفری:
  ریاست مرکز تحقیقات تغذیه و علوم غذایی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 •  
  جناب آقای دکتر رضا امانی:
  ریاست مرکز تحقیقات امنیت غذایی
 •  
  جناب آقای دکتر بهمن یارقلی:
  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

اطلاعات تکمیلی لینک اطلاع رسانی جشنواره از سایت سازمان‌ها

 

 سازمان غذا و دارو حمایتخود را در برگزاری جشنواره سلامت غذا اعلام نمود

وزارت صنعت، معدن و تجارت

انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

 

 سایت اصلی انجمن علوم و صنایع غذایی ایران

 

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

 

وب سایت خبری صنایع غذایی ایران

زمان سنج

 • This is a HTML caption with a link.
 • This is another HTML caption with a link.